Hemmeligheder for Pige

Anmeldereksemplar fra Gyldendal ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (5/6) “Hemmeligheder for pige” af Lotus Turèll, 204 sider, udgivet 21. september 2017.

Citat fra bogen:

“..selvom vi kun bor os tre derhjemme, er det som om der er flyttet én til ind. Eller noget andet ind. Jeg kan ikke finde ud af, hvem eller hvad det er, der sådan kommer og går og gør os så mærkelige. Jeg kan ikke lide, at det er her..”

Det skrevne ord kan ramme een på mange måder – denne bog sad lige i fjæset!

Lotus Turèll og hendes historie fra TV og foredrag var mig ikke ukendt og jeg forventede derfor en del tryg genkendelighed i bogen!

Ganske rigtigt er der mange passager der er sagt højt før, men de første 135 sider af “Hemmeligheder for Pige” er Lotus´ egen beskrivelse af sin opvækst i sit farverige – men dysfunktionelle, kunstner-københavnerhjem op gennem 80’erne og 90’erne, skildret i et afsindigt autentisk perspektiv!

…det var som at være der selv!

Sproget er almindeligt og let forståeligt, fortællerstilen springende og let, undertiden snublende i sin iver efter at fortælle den næste anekdote – som at få fortalt en svigtet 6-årigs historie … af en svigtet 6-årig, imens hun med dig i hånden viser dig rundt i sit barndomshjem! På een gang barnligt tillidsfuldt naivt og uskyldigt ærligt, men samtidig alt alt for voksent!

…så GØR dog noget!

Efter at have læst de første 10-15 sider måtte jeg lægge bogen fra mig for en stund – det blev simpelt hen for intenst … som at ringe på en dør og afvente en stille invitation indenfor i entreen af en lille genert pige, men i stedet blive flået ind gennem døråbningen til de bagerste stuer af et flaskeklirrende monster med ølskum i mundvigene!
Først da jeg fik mig selv bragt tilbage til nuet med overbevisningen om, at den lille pige rent faktisk er kommet helskindet “ud på den anden side”, fik jeg mod på at læse videre!

Den sidste trediedel af bogen er en erfaringsguide med baggrund i de spørgsmål Lotus typisk har fået stillet bl.a. gennem sine foredrag om at vokse op i en familie med alkoholproblematikker, og følgerne heraf. Guiden forbliver nærværende hele vejen ud, da den formidles via Lotus´egne terapiforløb og er tilsat forslag til øvelser undervejs.

Bogen henvender sig først og fremmest til personer der har/har haft alkoholproblematikker inde på livet – er det så en smal bog?

Det skønnes at 122.000 børn vokser op i en familie med et alkoholproblem
Ca 1/3 af danskerne har et menneske med et alkoholproblem, enten i kernefamilien eller blandt andre familiemedlemmer (Kilde: www.sundhedsstyrelsen.dk)

…så nej, det er ikke en smal bog, det er en:

Forbandet vigtig bog! #mønsterbrudstyrer